Елена Падула – представител на програмата Welcome Chinese и Елица Стоилова – директор „Туризъм“ в БККИР за програмата Welcome Chinese – за първи път в България