Китайският пазар – пазар на света, споделен от всички и достъпен за всички

December 24, 2020

BCCID

Тази стратегическа цел предопределя много благоприятни възможности за развитие на търговските взаимоотношения както между нашите две страни, така и между Китай и ЦИЕ, убедена е председателят на Българската камара за индустриално развитие Десислава Дончева.

По повод състоялото се преди дни в Пекин Централно Икономическо Работно Заседание, на което Генералният секретар на Централния комитет на ККП Си Дзинпин произнесе важна реч, помолихме за коментар за Радио Китай г-жа Десислава Дончева – председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие.

Произнесената по време на икономическата конференция в Пекин реч на китайския Президент Си Дзинпин отразява визията на държавата по отношение на икономическото и социално развитие в новите глобални условия. Тя е напълно в контекста на световната икономическа криза и условията на пандемия, в които продължават да се развиват всички световни стопанства” – с тези думи започва разговорът ни с една от най-активните и предприемчиви български бизнес-дами и лидери в областта на търговско-икономическото сътрудничество между България и Китай. Ръководената от нея организация – Българо-китайската камара за индустриално развитие, работи с много китайски компании и фирми, с предприемачески асоциации и организации в различни китайски провинции, като полага непрестанни усилия за настоящото и бъдещо развитие на трайни партньорства и перспективно развитие на българо-китайските икономически взаимоотношения.

Председателят на БККИЗ подчертава, че по време на икономическата конференция в Пекин, проведена между 16 и 18 декември, ясно е било изразено намерението за промени в макроикономически план в Китай. „Именно словото на Си Дзинпин отразява визията на държавата по отношение на икономическото и социално развитие в новите глобални условия”, категорична е тя и продължава: „Новата философия за развитие има пет концепции, структурирани в 14-годишен план за национално, икономическо и социално развитие до 2025, както и дългосрочни цели до 2035 година. Основната цел на Стратегията е „съсредоточаване в насърчаването на висококачественото развитие“. Петте концепции ще определят посоките за подпомагане и насърчаване на бизнеса в Китай от страна на държавата, както и външнотърговските взаимоотношения”.

„За мен, като ръководител на Българо-китайската камара за индустриално развитие, от изключителна важност е определянето от президента Си Дзинпин на иновациите и научно-технологичните решения като „основна движеща сила“ за стимулиране на икономическия и социален растеж и стратегическа основа за национално развитие”, коментира Дончева, като пояснява, че стремежът е постигането на производство с висока добавена стойност.

Като важен извод от словото на президента Си Дзинпин може да се определи извеждането на дигиталната икономика в най-предни позиции, което ще бъде в основата на развитието на Глобалната икономика, смята още Дончева.

„Друг изключително важен извод от изказването на китайския президент е отварянето на китайската икономика. Това е силен знак, че въпреки тежките условия, Китай ще продължи с насърчаването на международното търговско сътрудничество, по-добра свързаност и подкрепа от страна на държавата за традиционните международни икономически форуми и формати”, казва в разговора ни председателят на БККИР.

„Китай ще продължи да използва своя огромен вътрешен пазар за насърчаване на международното сътрудничество, като целта е да го превърне в пазар на света, споделен от всички и достъпен за всички”. Тази стратегическа цел предопределя много благоприятни възможности за развитие на търговските взаимоотношения, както между нашите две страни, така и между Китай и ЦИЕ.

„Философия на развитие с ангажираност ориентирана към хората: това е не само залегнала концепция в 14-годишния план за национално, икономическо и социално развитие на Китай, а факт, който Китай доказа практически по време на справянето с избухналата COVID-19 криза, спасявайки хората си безусловно. Китай залага на нов начин за предлагане не услуги и една от тях е телемедицината”, подчертава Десислава Дончева.

По.-нататък в разговора тя се спира на разработването на нови стратегии: дългосрочният подход на планиране на икономическия растеж и засилване на централизираното и единно ръководство на партията ще бъдат общи принципи за постигането на стабилност. „Очаква се промяна в редица наредби, правила и закони, които да отговорят на нуждите на бизнеса и международните договори и спогодби, като акцент се поставя върху консолидиране на сигурността и стабилността на индустриалните вериги и веригите за доставки”, категорична е бизнес-дамата. „Научната и техническата революция ще бъдат трансформирани в дигитална революция . Това ще бъде голям принос към глобалната икономика и ще предложи по-бързи, по-аналитични, по- гъвкави решения за веригите на доставки”.

Китай ясно подчертава ролята си в приноса с 30% за световния икономически растеж. Политиката за намаляване на бедността е допринесла за повече от 70% от глобалното намаляване на бедността.

„Китайските експерти коментират стратегическите цели и казват, че през следващите 30 години Китай може да разкаже три нови истории: технологични иновации, корпоративно съответствие и подобряване на индустриалните вериги, веригите за доставки и иновации”, заявява още Дончева и добавя: „Започва „ъпгрейд” на социалистическата икономика с китайски характеристики, което неминуемо ще има силно влияние в позиционирането на Китай като водеща икономическа сила. Новата посока на развитие ще преобрази бизнеса в Поднебесната.

Дигитализацията ще бъде основен подход на работа, търговия и международни партньорства. Китай ще продължи да инвестира в мултинационално сътрудничество и политика на отваряне.”

В края на разговора председателят на БККИР изразява и мнението си за бъдещите отношения между Китай и България, както и между Китай и ЦИЕ. „Традиционно значима за Китай, Централна и Източна Европа може да осъществи много взаимо- изгодни бизнес модели в новите условия. От адаптацията и подготвеността на българския бизнес зависи до колко значими ще бъдат успехите ни”.

Разговорът проведе И.Балевска