Председателят на БККИР: Китай ще се превърне в „диамантът” на световната икономика

February 1, 2021

BCCID

Председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие /БККИР/ Десислава Дончева анализира в откровен разговор специално за Радио Китай икономическото състояние на страната през изминалата година, в контекста на публикуваните неотдавна данни от Държавното статистическо управление. Тя коментира и влиянието, което ще окаже Китай върху световната икономика, както и отношенията между КНР и ЕС.

Десислава Дончева съобщи и новината за откриването преди дни на новия офис на Българо-китайската камара за индустриално развитие в град Гуанджоу.

Въпрос:Г-жо Дончева, като дългогодишен председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие, и уважаван експерт, който познава добре политиката и икономиката на Китай, на какво отдавате 2,3-процентния ѝ растеж, който успя да постигне през миналата година? Кои, според Вас, са основните фактори, допринесли за това?

Отговор: Нарастването на БВП на Китай за 2020 откроява няколко факта, заслужаващи внимание:

Далновидност в държавното управление, или позабравеният термин „държавническо мислене“, който носи заряда на изключителната отговорност към нацията по принцип е в основата на цялата китайска политика и икономика. Стратегията за подпомагане производството на продукти и услуги, които създават висока добавена стойност, се открои сред мерките за подпомагане на бизнеса. По този начин се насочи вниманието и върху покупателната способност на населението, отчитайки факта, че милиардно население, с висока покупателна способност ще превърне Китай в диамантът на световната икономика.

Още в разгара на пандемията и безпрецедентният локдаун в Китай, в началото на 2020 г., централното правителство обяви някои големи инфраструктурни обекти за такива с национална значимост и насочи допълнителни ресурси към тях. Това доведе до спешна необходимост от механизирано машинно производство на тежка строителна техника – и съответно бе отчетен ръст на автомобилостроенето с 21 % през юни и юли 2020 г.

Друг изключително важен фактор е подготвеността на Китай за справяне, както със световната икономическа турбуленция, така и със здравната криза. Към него трябва да прибавим и силно развитата дигитална социално-икономическа среда в Китай. Технологичните иновации и човешкият капитал определиха преобладаващия принос на Китай в глобалните вериги на добавена стойност (GVC). Светът обърна поглед към Китай, когато се изправи пред липсата на санитарни и медицински консумативи, а забавянето на доставките и нарушените вериги на доставка ясно очертаха резултатите от концентрирането на производства в определен регион.

Освен, че помогна със споделяне на опит, научни изследвания и дарения за много държави, в частност страните от Централна и Източна Европа, Китай скоростно адаптира търговския модел и внедри дигиталните си постижения във всяка възможна бизнес сфера.

Далеч съм от твърдението, че в Китай нямаше засегнати от кризата предприемачи.

Не са единици и партньори на нашата Българо-китайска камара за икономическо развитие, които споделиха за проблеми в бизнеса. И все пак за изминалата година БВП на Китай се увеличи с 2,3%, а общият обем на износа и вноса на стоки нарасна с 1,9%.

Въпрос: Може ли да конкретизирате някои мерки, които бяха предприети за оптимизиране на бизнес-средата и как се отразиха те върху цялата икономика?

Отговор: Ето няколко примера за най-важните мерки, които, според мен, бяха предприети:

· Дигитализация на бизнесите: Голяма част от компаниите развиха дейността си от офлайн към онлайн;

· Увеличаване на маркетинг-каналите: Фокусиране върху по-голям брой канали, чрез които бизнесите могат да достигат до потенциалните си клиенти. Добавяне на лайв стрийминг.

· Смарт технологии във финансите: Партньорство между онлайн бизнеси и банки, с цел внедряване на изкуствен интелект и „big data“ технологии;

· Смарт технологии в логистиката.

Разбира се – всичко това подкрепено финансово и законодателно от държавата.

Въпрос: Какво въздействие ще окаже растежът на китайската икономика върху останалите страни в глобален мащаб?

Отговор: Ще се увеличи привлекателността на Китай. Въпреки настъпилата криза, Китай остава привлекателен за инвеститорите. Това сочат данните от ръста на преките чуждестранни инвестиции за 2020. Докато в световен мащаб за първото полугодие на 2020 ръстът на преките чуждестранни инвестиции се срина с 49%, то в Китай за първото тримесечие е 103. 26 милиарда долара, което отчита повишение 2,5% на годишна база. Трябва да отбележим, че това е тримесечието на началото на пандемията, на първия локдаун и на Китайската нова година. Това, само по себе си, означава, че доверието в китайската икономика и предлаганите възможности за бизнес и инвестиции, трудно може да бъде разклатено. Стабилността на икономическата среда е основният фактор, който влияе на положителните резултати.

Изградените през последните години търговски модели и партньорства трудно могат да бъдат изместени от други такива в нови дестинации. И това важи за всички нива на бизнеса и инвестициите.

Въпрос: Бихте ли коментирали ползите от макроикономическата политика на Китай и икономическия растеж за предприятията?

Отговор: Макро икономическата политика на Китай има огромно значение. Китай определи интензивната иновация в индустриализацията като основна за бъдещето си силно развитие. Иновативността има определяща за модернизацията и развитието двигателна сила. Огромният вътрешен пазар се разглежда с изключителна полезност при въвеждане на иновациите. Гравитационният център на икономиката се измества във вътрешността на страната. Повече инвестиции ще бъдат направени в Централната и Западната част на страната. Централната част на Китай ще компенсира със сериозен икономически растеж.

Въпрос: Какво е значението на сътрудничеството между европейските страни и Китай в рамките на формата „17+1”? Какво може да се очаква по-нататък?

Отговор: Новата парадигма на търговските взаимоотношения е много важен елемент. Платформите „17+1“ и „Един пояс, един път“ внесоха положителни промени и наложиха модела на „взаимно изгодно партньорство“ между Китай, ЕС и редица други страни и територии. Китай се превърна в най-големия търговски партньор на ЕС. В резултат на това, в края на 2020, след 7 години преговори, Поднебесната и ЕС договориха Инвестиционно споразумение, което ще допринесе за повече възможности за бизнес.

Бизнесите от държавите в Централна и Източна Европа /ЦИЕ/, в частност и българските производители и търговци, както и китайските ни колеги са в очакване на детайлите по Споразумението. Надеждите са, че то ще даде тласък на търговските взаимоотношения и процеси, ще подпомогне административно и правно устойчивото развитие, както и ще даде сигурност за лоялна конкуренция и достъп до пазара.

Всичко това доведе Китай не само до единствената страна с ръст на БВП за 2020, но и предопределят лидерство в глобалната икономика и през настоящата година.

Изградените към момента партньорски взаимоотношения между ЦИЕ и Поднебесната предлагат големи възможности за нови търговски проекти, нови инвестиции в ИТ сектора и внедряване на иновативни бизнес- и производствени модели. Дори и при все още неясна ситуация по отношение на преминаване на граници, участие в изложения и бизнес събития, моделът „Go Digital”, ще бъде в услуга на всеки.

Въпрос: Г-жо Дончева, БККИP има отлични отношения със своите китайски колеги и партньори, Камарата има офиси в няколко големи китайски града, включително в столицата Пекин, а само преди няколко дни бе открит нов офис в Гуанджоу. Бихте ли разказали повече за сътрудничеството на българската Камара с китайските партньори?

Отговор: Партньорствата, които сме създали през годините между Китайските комитети за промотиране на международната търговия (CCPIT) в редица градове и региони и Българо-китайската камара за индустриално развитие ще бъдат в услуга на разширяване сътрудничеството ни и ще оказват още по-силна подкрепа към бизнеса. Новият ни офис в Гуанджоу разработва иновативен модел на Бизнес инкубатор за внос на български стоки и услуги на китайския пазар. Иновативният подход е насочен към административна подкрепа и преминаване на всички формалности и разрешителни по вноса, още преди да бъде експортирана стоката от България. Това улеснява много нашите производители, спестява им време и средства. Надявам се в скоро време да открием офиси и в други китайски градове, защото сътрудничеството с китайските партньори е изключително важно за нас.