Към кой български сектори има интерес Китай? Как можем да подобрим сътрудничеството България-Китай? Разговор в студиото с Десислава Дончева – председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие.